Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Németh Lászlóné

nemzeti fejlesztési miniszter

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felelősségi területei

A fejlesztéspolitika területén a kormány legfontosabb feladata a gazdaságpolitikai stratégia által meghatározott prioritások mentén biztosítani a hazai és európai uniós fejlesztési források kiosztását. Ennek keretében feladata az intézményi háttér megteremtése és üzemeltetetése, az országos fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetése, amellyel folyamatosan figyelemmel kíséri a fejlesztési folyamatokat. Emellett összehangolja a hazai és uniós támogatási források felhasználását és nyomon követi a fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait. A zöldgazdaság fejlesztés kiemelt eleme az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Ennek módja lehet az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások hasznosítása, de akár a különböző CO2-megkötési technológiák alkalmazása is. A zöldgazdaság-fejlesztés az Új Széchenyi Terv egyik kiemelt prioritásaként került nevesítésre.

Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárság

Az állam feladata, hogy felelős gazdaként hatékonyan, költségtakarékosan, értékmegőrzően és értéknövelően kezelje a közös állami vagyont, illetve gazdálkodjon vele. Ennek keretében egyrészt szabályozza az állami vagyonnal való gazdálkodást illetve felügyeletének módját, másrészt megteremti a közbeszerzések egyszerű, ésszerű, korrupciómentes feltételeit, elvégzi az ehhez szükséges jogalkotási feladatokat, valamint irányítja és koordinálja az állami szervek közbeszerzéseit.

Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság

Az infokommunikációs technológia (IKT) eszközeihez való hozzáférés és ezen eszközök alkalmazása mindennapi életünk részévé vált. IKT eszközöket használunk munkánk elvégzéséhez, ügyeink intézéséhez, segítségükkel kommunikálunk szóban, képben és írásban, emellett ismereteink bővítéséhez, szórakozáshoz, vásárláshoz is felhasználjuk azokat, a lista szinte végtelen. Az IKT eszközöket tudatosan és sokoldalúan alkalmazó állampolgár jobban boldogul az életben (pl. időt nyer azzal, hogy nem áll sorban a hivatalokban, bankokban) míg a vállalkozások számára az IKT eszközök alkalmazása versenyképességük növelése szempontjából elengedhetetlen. Az államnak ezért alapvető érdeke, hogy az infokommunikáció által nyújtott előnyökből az állampolgárok és a vállalkozások minél nagyobb arányban részesüljenek, és a rendelkezésére álló eszközökkel mindent megtesz ennek előmozdítása érdekében.

Infokommunikációért Felelős Államtitkárság

Az Energiaügyért Felelős Államtitkárság gondoskodik az energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtésével és az energiaellátás biztonságával kapcsolatos kormányzati feladatokról, továbbá mindazon állami feladatok ellátásáról, amelyek az ásványvagyon nemzetgazdasági érdekeket szolgáló hasznosításával, a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, valamint az atomenergia békés célú alkalmazásával kapcsolatosak.

Energiaügyért Felelős Államtitkárság

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogja össze és irányítja a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, a meghatározott stratégiai irányok alapján dönt vagy döntést készít elő a közúti és vasúti beruházások sorrendjéről, ütemezéséről. A tárca a helyközi közösségi közlekedés szervezésében a menetrendek megrendelőjeként vesz részt, gondoskodik a közszolgáltatások finanszírozásáról. A minisztérium alkotja meg vagy terjeszti elő a közlekedéshez kapcsolódó jogszabályokat.

Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság