Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Németh Lászlóné

nemzeti fejlesztési miniszter

Közigazgatási Államtitkárság

A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja annak összehangolt működését. Előkészíti a minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, javaslatot tesz a minisztérium munkatervére és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaterv teljesítését. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára Farkas Imre.

Parlamenti Államtitkárság

A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára dr. Fónagy János.

Infokommunikációért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság kezeli az audiovizuális politikával, a közigazgatási informatikával, az elektronikus hírközléssel, frekvenciagazdálkodással, információs társadalommal és postaüggyel kapcsolatos feladatokat. Az államtitkárságot Vályi-Nagy Vilmos vezeti.

Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság

A Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárságon összpontosul egyrészt az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása és az állami vagyon felügyelete, másrészt itt alakítják ki és hajtják végre a Kormány közbeszerzési politikáját. Az államtitkárságot Hegmanné Nemes Sára vezeti.

Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság

Az Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság a közlekedés kormányzati irányítását látja el. Feladatkörébe tartozik a légi, a vizi és a szárazföldi közlekedéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, beleértve a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével és finanszírozásával összefüggő intézkedéseket. Az Infrastruktúráért Felelős Államtitkárságot dr. Völner Pál vezeti.

Energiaügyért Felelős Államtitkárság

Az Energiaügyért Felelős Államtitkárság feladata a hazai zöldgazdaság stratégiájának kidolgozása, illetve a szektor fejlesztése, amelynek része a hazai klímastratégia megalkotása is. Az államtitkárságot Kovács Pál vezeti.

Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárság

A Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárság feladata a nem uniós forrásokon alapuló fejlesztési célelőirányzatok kezelése, a zöldgazdaság fejlesztése (különös tekintettel az energiahatékonyság és a megújuló energia területeire), valamint hatáskörébe tartozik a területfejlesztés, a klímapolitika és egyes közszolgáltatások (víziközművek, hulladék-ármeghatározás) szabályozása is. Az államtitkárságot Horváth Attila Imre vezeti.