Nemzetgazdasági Minisztérium

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

A Nemzetgazdasági Minisztérium felelősségi területei

A Kormány egyik kiemelt célkitűzése, hogy a magyar gazdaság ismét a régió legerősebb és legversenyképesebb gazdasága legyen. Ehhez átgondolt tervezésre van szükség. A gazdaságstratégia alkotás keretében a Kormány rövid-, közép- és hosszútávú terveket készít a gazdasági növekedés ösztönzésére és a versenyképesség növelésére.

Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkárság

A munkahelyteremtés és a foglalkoztatottak számának növelése az egyik legfontosabb kormányzati feladat Magyarországon. A rugalmas munkaerő-piac, a jól képzett munkaerő, az átgondolt jövedelempolitika, a szociális partnerség és a hatékony szakképzési rendszer hozzájárul a jó állam kialakításához, ahol a munkája révén mindenkinek lehetősége van egy sikeres élet megteremtésére.

Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság

A nemzeti költségvetés a kormányzati gazdaságpolitika irányvonalai alapján évről-évre meghatározza, hogy a magyar államnak mennyi bevétele és mennyi kiadása van. Az állam gazdálkodási rendszerét, vagyis azt a tevékenységet, melynek során az állam beszedi bevételeit és összegyűjti az állami költségvetésbe annak érdekében, hogy azt kiadásai teljesítésére fordítsa, államháztartásnak nevezzük.

Államháztartásért Felelős Államtitkárság

A jó állam és az erős gazdaság működésének alapja az igazságos és hatékony adórendszer. Az egykulcsos, családbarát adózás bevezetésével olyan gazdasági környezet alakul ki, ahol érdemes lesz munkát vállalni, munkahelyet teremteni, családot alapítani, gyermeket vállalni.

Adó- és Pénzügyekért Felelős Államtitkárság

A Kormány gazdaság- és foglalkoztatáspolitikájával kapcsolatos célkitűzései teljesüléséhez, a stratégiai tervezés és elemzés hatékonyságának és minőségének javulására van szükség, mely hozzájárul a magyar nemzetgazdaság kiemelt és tervezett fejlesztéséhez, ezáltal hazánk versenyképességének erősítéséhez. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak ezért alapvető feladatai közé tartozik a hosszú távú gazdaságpolitikai stratégiák, területfejlesztési koncepciók kidolgozása és az iparági fejlesztési irányok kijelölése.

Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság

A gazdaságszabályozás belgazdaságra kiterjedő területe felöleli a hazai és a Kárpát-medencei kis- és középvállalkozások vállalkozásfejlesztési stratégiájának kidolgozását, nyomon követését, az iparstratégiai irányelvek kialakítását, továbbá az otthonteremtéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását is. Külgazdasági területen pedig alapvető feladat a magyar gazdaság általános és külgazdasági érdekeinek érvényesítése a kétoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén, a magyar export lehetőségeinek bővítése, valamint a magyar külgazdaság-politika célkitűzéseinek képviselete és a magyar gazdaságdiplomáciai tevékenység szervezése.

Gazdaságszabályozásért felelős államtitkárság