Nemzetgazdasági Minisztérium

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

Közigazgatási Államtitkárság

A közigazgatási államtitkárság vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja annak összehangolt működését. Előkészíti a minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, javaslatot tesz a minisztérium munkatervére és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaterv teljesítését. A közigazgatási ügyekért felelős államtitkár Gondos Judit.

Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkárság

A parlamenti államtitkárság ellátja a miniszter által számára meghatározott egyedi feladatokat, részt vesz minisztériumi álláspont kialakításában és képviseletében. A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket. Az államtitkárság - elsődleges feladatként - a Nemzetgazdasági Minisztériumon belül közreműködik a kormányprogram megvalósításának stratégiai irányításában. Ezen kívül segíti a miniszter munkáját hosszútávú gazdaságpolitikai stratégiák előkészítésében, illetve ellátja a kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos feladatokat. Az államtitkárság vezetője Dr. Cséfalvay Zoltán.

Államháztartásért Felelős Államtitkárság

Legfontosabb feladata az új államháztartási és költségvetési politika megalkotása, az államháztartás egésze tekintetében a fiskális fegyelem fenntartása, a hiány kézben tartása, a költségvetési és zárszámadási törvényjavaslatok kidolgozása. Ellátja az ország költségvetésének kidolgozására vonatkozó feladatokat, és mindazokat a fiskális és szabályozási teendőket, melyek ehhez a területhez kapcsolódnak. Vezetője Dr. Naszvadi György.

Gazdaságszabályozásért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság elsődleges feladata a kis- és középvállalkozások vállalkozásfejlesztési stratégiájának kidolgozása, a vállalkozásfejlesztési programok hatékonyságának nyomon követése és az iparstratégiai irányelvek kialakítása. A Gazdaságszabályozásért felelős Államtitkárságot Szatmáry Kristóf vezeti.

Adó - és Pénzügyekért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság kialakítja az adó és számviteli politikát, kidolgozza a hatályos adójogszabályokat, meghatározza az adóstratégiát. Irányítja és felügyeli az európai uniós integrációból adódó gazdaságpolitikai programok, elsősorban az aktualizált Konvergencia Program elkészítését. Vezetője Orbán Gábor adó- és pénzügyekért felelős államtitkár.

Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság

A Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság feladatai közé tartozik a foglalkoztatáspolitikai programalkotás, a kapcsolódó háttérintézmények irányítása, szakmai felügyelete, ellenőrzése a szak- es felnőttképzés szabályozása, valamint a társadalmi párbeszéd megszervezése. A Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság vezetője Dr. Czomba Sándor.

Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság

A Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság közreműködik a hosszú távú gazdaságpolitikai stratégiák előkészítésében, gondoskodik a területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásáról, a tervrendszer szabályozásáról. Elemzi és egybeveti a térségi fejlesztési folyamatokat a gazdaságpolitikai célokkal, gondoskodik az azokkal összefüggő kormányzati intézkedések hatásvizsgálatainak elkészítéséről. Irányítja a területfejlesztési koncepciók és programok rendszerének kialakítását, működését, a stratégiaalkotást. Az Államtitkárság vezetője Dr. Komoróczki István.