Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság

Dr. Naszvadi György

államháztartásért felelős államtitkár

Államháztartás

Az állam gazdálkodási rendszerét (vagyis azt a tevékenységet, amely során az állam bevételeit beszedi, és összegyűjti az állami költségvetésbe, hogy azt felhasználja majd kiadásai teljesítésére) államháztartásnak nevezzük. Az államháztartásnak öt fő feladata van: allokáció (erőforrások használata), elosztás, a gazdasági egyensúly megőrzése, önfenntartás, és e feladatok ellátásához szükséges jogi keret kialakítása.

Államháztartási kontrollok rendszere

Az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. Az államháztartás kontrollja – mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére – külső ellenőrzés, kormányzati ellenőrzés és a belső kontrollrendszer keretében történik. A belső kontrollrendszer keretén belül működik a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. A belső ellenőrzés célja az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztése és eredményességének növelése.
Az államháztartási kontrollokról bővebben

Költségvetés

A költségvetés a magyar állam bevételeit és kiadásait magában foglaló pénzügyi terv. A költségvetési politika legfontosabb feladata, hogy a pénzügyi egyensúly megteremtésével elősegítse a gazdasági növekedést és a magyar állam versenyképességének javítását. A költségvetési törvényjavaslatot minden évben a kormány nyújtja be az Országgyűlésnek, amit főszabály szerint a parlamentnek december 31-ig el kell fogadni. A 2011-es költségvetés gazdaságpolitikai fordulatot indít el Magyarországon, melynek keretében csökken az államadósság, bővül a fogyasztás, a foglalkoztatás szintje és a beruházások aránya.

Zárszámadás

Az Országgyűlés fogadja el a központi költségvetést és a zárszámadás keretében ellenőrzi annak végrehajtását. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési törvényben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

Államadósság

A magyar állam és a hazai gazdasági egyik legnagyobb problémája az ország túlzott mértékű eladósodottsága, ami veszélyezteti a költségvetési egyensúlyt. Ezért a kormányzati gazdaságpolitika kiemelt jelentőséget tulajdonít az államadósság csökkentésének. A 2011-es költségvetéssel megalapozott gazdaságpolitikai fordulat eredményeként csökkeni fog az államadósság szintje, ami növelni fogja az ország gazdasági és pénzügyi stabilitását.

Kincstár

A Magyar Államkincstár a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt álló, országos hatáskörű, központi költségvetési intézmény. A Kincstár a közpénzek elköltésének résztvevője és egyben felügyelője is. Feladata a közpénzek útjának nyomon követése, hogy jogosulatlan kifizetések ne történjenek. A Kincstár felelős az állami költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért és az elszámolásokért. Folyósítja a család- és szociális támogatásokat, valamint ellenőrzi az igénybevétel jogosságát Biztosítja a központi költségvetésből juttatott támogatásokat a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és az egészségügyi intézmények részére, és ellenőrzi azok felhasználását. Folyósítja és ellenőrzi az EU-s és hazai támogatásokat, a jogosulatlanul kiutalt támogatásokat visszaköveteli.