Külügyminisztérium, Parlamenti Államtitkárság

Németh Zsolt

parlamenti államtitkár

Felelősségi területek

Kisebbségi jogok

Felelősségi területek

Kisebbségi jogok

A kisebbségek szervező elve különböző lehet, így megkülönböztethetünk nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, stb. kisebbségeket. A nemzeti kisebbség (csakúgy, mint a nemzet) fogalma a polgári fejlődés szülötte. A nemzeti kisebbség olyan nemzeti-nyelvi kulturális stb. közösség, amely az „anyanemzetnek” szerves részét alkotja; mégis attól elválasztva, más állam fennhatósága alatt él. A nemzeti kisebbségekre, illetve azok tagjaira a kettős kisebbségi jelleg, illetve kettős kötődés jellemző, hiszen nemcsak az „uralkodó" állam állampolgárai, hanem az államalkotó nemzet létszámához képest is kisebbségben vannak. A nemzeti kisebbségi jogok minimálisan biztosítják a nemzeti kisebbség azonosságtudatának megőrzését, a közösség társadalmi fejlődését, szociális és kulturális (tudományos) gyarapodását, saját életét illető önigazgatását.