Külügyminisztérium, Globális Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

Wintermantel Péter

globális ügyekért felelős helyettes államtitkár

Globális kérdések

Az egész bolygót, közvetve vagy közvetlenül valamennyi lakóját érintő társadalmi, közelebbről gazdasági, szociális, kulturális vagy tudományos kérdések, amelyek kezelése, illetve a probléma felszámolása csak globális eszközökkel, a lakosság túlnyomó többségének részvételével lehetséges.

Nemzetközi jog

A nemzetközi jog az államok és a nemzetközi szervezetek által kialakított akarat-megegyezésből származó olyan magatartási szabályok összessége, amely a jogalanyok közötti kapcsolatokat elsősorban a békés együttműködés céljából rendezi, s amelyet megalkotóik önként követnek, de szükség esetén egyéni, vagy kollektív kényszer, illetve egyéb szankciók útján is érvényesítenek.

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

A NEFE stratégia pdf formátumban itt elérhető.

A nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) célja, hogy a béke és biztonság, a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés érdekében támogatást nyújtson a világ elmaradott régióinak gazdasági és szociális felzárkózásához, az alapvető emberi jogok tiszteletére épülő demokratikus berendezkedés megteremtéséhez és megszilárdításához. A nemzetközi fejlesztési együttműködés a külkapcsolatok egyik fontos eleme, amelyre az Európai Unió és az OECD tagállamaként Magyarországnak is egyre növekvő figyelmet kell fordítania. A nemzetközi donorközösség tevékenységének iránytűjét az ENSZ 2000. évi millenniumi közgyűlésén elfogadott nyilatkozatban foglalt Millenniumi Fejlesztési Célok jelentik, amelyek nyolc pontba foglalva határozzák meg, hogy az életviszonyok legalapvetőbb területein (oktatás, egészségügyi ellátás, anyaság, környezetvédelem, létfenntartás stb.) milyen céloknak kell 2015-re teljesülniük ahhoz, hogy a világban a felére csökkenjen a mélyszegénységben élők száma.

Kereskedelempolitika

A kereskedelempolitika az áruk, szolgáltatások és anyagi értékű jogok nemzetközi kereskedelmének feltételeit meghatározó szabályok kialakításával és végrehajtásával foglalkozó szakpolitika. A szabályok nemzetközi szerződésekben, illetve ezeken alapuló jogszabályokban jelennek meg. Az Európai Unióban a kereskedelempolitika közösségi hatáskörbe tartozó szakterület. Ennek megfelelően a nemzetközi kereskedelmi szerződések tárgyalása és a külkereskedelemre vonatkozó szabályozások kialakítása jellemzően uniós szinten történik. A magyar kereskedelempolitikai tevékenység azt célozza, hogy a nemzetközi kereskedelem szabályai kedvező és kiszámítható feltételeket biztosítsanak a magyar gazdasági szereplők külpiaci tevékenységéhez, illetve magunk és külföldi partnereink kereskedelmi gyakorlatai, előírásai összhangban álljanak a nemzetközi szerződésekben rögzített vállalásokkal, magatartási normákkal.