Külügyminisztérium

Martonyi János

külügyminiszter

A Külügyminisztérium felelősségi területei

Külpolitika

A magyar kormány elkötelezett az európai összefogás, az uniós tagállamok együttműködése mellett. Az Európai Unió Tanácsának félévente más-más tagállam az elnöke, 2011 első félévében Magyarország adja az elnökséget. Az elnökség kiváló lehetőség Magyarország számára, hogy az általa fontosnak tartott témákat napirenden tartsa, és közös álláspontot alakítson ki az uniós tagállamok számára kulcsfontosságú területeken.

EU Ügyekért Felelős Államtitkárság

A magyar kormány célja, hogy külpolitikai prioritásainak hatékony érvényesítésével és a kulturális diplomácia eszközeinek alkalmazásával hazánk ismét a közép-kelet európai régió, az Európai Unió és a nemzetközi politikai, valamint kulturális szintér erős és elismert szereplője legyen. A magyar kormány külpolitikai stratégiájában kiemelt helyet foglal el a kulturális diplomácia. Magyarország sokszínű és gazdag kulturális hagyományai kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy külpolitikai célkitűzéseit ezek segítségével is megvalósítsa.

EU Kétoldalú Kapcsolatok, Sajtóért és Kulturális Diplomáciáért Felelős Helyettes Államtitkárság

A magyar állam kiemelt céljának tekinti a külpolitikai döntéshozatal nemzetközi és kisebbségi jogi megalapozottságának biztosítását. A magyar kormány számára kiemelkedő fontosságú a nemzetközi fejlesztési együttműködési politika és a humanitárius segítségnyújtás kormányzati koordinációjának biztosítása összhangban a kormány külkapcsolati és a partner országokra kidolgozott stratégiájával. A magyar kormány célja, hogy a nemzetközi kereskedelem szabályainak keretében kedvező és kiszámítható feltételeket biztosítson a magyar gazdasági szereplők külpiaci tevékenységéhez.

Globális Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

A magyar kormány alapvető feladata, hogy megvédje a magyar állam függetlenségét, politikai, gazdasági, területi érdekeit, demokratikus intézményeit. Ennek érdekében kül- és biztonságpolitikai stratégiát alkot, különös tekintettel európai uniós és NATO kötelezettségeinkre.

Biztonságpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság

A magyar állam más államokkal való kapcsolattartás során szigorúan szabályozott rendben és keretek között jár el. A protokoll ezeket a hivatalos eljárási és magatartási szabályokat, előírásokat tartalmazza.

Gazdálkodási és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság