Külügyminisztérium

Martonyi János

külügyminiszter

Közigazgatási Államtitkárság

A közigazgatási államtitkárság vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja annak összehangolt működését. Előkészíti a minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, javaslatot tesz a minisztérium munkatervére, és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaterv teljesítését. A közigazgatási ügyekért felelős államtitkár Bába Iván.

Parlamenti Államtitkárság

A parlamenti államtitkárság ellátja a miniszter által számára meghatározott egyedi feladatokat, részt vesz minisztériumi álláspontok kialakításában és képviseletében. A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket. A parlamenti ügyekért felelős államtitkár Németh Zsolt.

EU Ügyekért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság alapvető célkitűzése, hogy Magyarország egy konzekvens és értékorientált Európa-politikán keresztül képes legyen megnövelni informális súlyát és érdekérvényesítő képességét az EU-ban. 2011 első félévében Magyarország töltötte be az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét és az államtitkárság eltökélt célja volt, hogy az előttük álló kihívás sikeres teljesítése után elmondhassák: Magyarország jelentős eredményeket ért el az általa prioritásként kezelt területeken. Az államtitkárság gondoskodik a kormány Európa-politikájának előkészítéséről és koordinációjáról, továbbá nyomon követi annak végrehajtását. Az EU Ügyekért Felelős Államtitkárságot Győri Enikő vezeti.

EU Kétoldalú Kapcsolatokért, Sajtóért és Kulturális Diplomáciáért Felelős Helyettes Államtitkárság

A helyettes államtitkárság felel az alábbi területekért: az EU-tagállamok, Svájc, Horvátország, Vatikán, Liechtenstein, Andorra, Norvégia és Izland. Az egyes területi főosztályok összehangolják Magyarország és a hatáskörükbe tartozó országok közötti államközi kapcsolatokat, továbbá intézik a feladatkörükbe tartozó két- és többoldalú ügyeket. Az államtitkárság felelős Magyarországnak az Európa Tanácsban és az EBESZ-ben képviselt álláspontjáért. Továbbá felelős a külföldi választási megfigyelésekkel kapcsolatos feladatok ellátásért. A helyettes államtitkárságot Prőhle Gergely vezeti.

Biztonságpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Irányítja az EU közös kül- és biztonságpolitikájáért (KKBP), valamint a biztonságpolitikai és fegyverzet-ellenőrzési kérdésekért felelős szervezeti egységek munkáját, felügyeli az amerikai, a nyugat-balkáni, a kelet-európai, a dél-kaukázusi és a közép-ázsiai térségért felelős területi főosztályok tevékenységét. A helyettes államtitkárság vezetője Takács Szabolcs Ferenc.

Globális Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

A helyettes államtitkárság felelős Ázsia és az óceániai térség, valamint Afrika államaival fenntartott kétoldalú kapcsolatokért, illetve a politikai igazgatóval együttműködésben felel a Magyar Köztársaságnak az ENSZ-ben képviselt álláspontjáért. A helyettes államtitkárságot Wintermantel Péter vezeti.

EU Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

A helyettes államtitkárság alapvető célkitűzése, hogy Magyarország egy konzekvens és értékorientált Európa-politikán keresztül képes legyen megnövelni informális súlyát és érdekérvényesítő képességét az EU-ban. Az államtitkárság fontosnak tarja, hogy hazánk aktívan hozzájáruljon az Európai Unió hosszú távú terveinek megvalósításához. A helyettes államtitkárságot Ódor Bálint vezeti.