Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság

Dr. Szabó Erika

területi közigazgatásért felelős államtitkár

Felelősségi területek

Területi közigazgatás, Kormányhivatalok

Felelősségi területek

Területi közigazgatás

A közigazgatás azon szerveztek összessége, amelyek közhatalmat gyakorolnak, az állam vagy az önkormányzat nevében közfeladatokat látnak el és jogszabályokat hajtanak végre. A központi szervek tevékenységi köre az egész ország területére kiterjed, a területi szerveké viszont az állam területi beosztásához igazodik. A közigazgatási feladatok nem láthatók el teljes mértékben központosítottan, számos olyan feladat- és hatáskör van a közigazgatásban, amelyek ellátása sem országosan, sem helyi szinten nem hatékony, ezért épülnek ki a helyi-területi államigazgatási szervek.

Kormányhivatalok

A kormányhivatalok a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei, székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében Budapesten. A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. A hivatalokat kormánymegbízottak vezetik, akiket a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormányhivatalok hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén.