Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Dr. Navracsics Tibor

közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kapcsolódó oldalai

Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program honlapja. Hírek, sajtóközlemények, projektleírások, az Egyszerűsítési Program keretein belül egyszerűsített ügyek leírása.

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Információ együttműködni kívánó önkormányzatok és helyi szereplők részére, melyek non-profit csoportosulások létrehozásával a helyi, regionális szereplők közötti együttműködést mozdítják elő.

Emberi jogok

Tárcaközi emberi jogi honlap friss hírekkel, jogi háttér-információkkal és hasznos linkekkel.

Európai igazságügyi portál

Ezen az oldalon tájékozódhat az uniós jogról, ítélkezési gyakorlatról, európai ingatlan- és cégnyílvántartásokról, valamint iránymutatást kaphat a határokon átnyúló jogi eljárásokról. Információ polgároknak, vállalkozásoknak, szakembereknek.

Önkéntesség Európai Éve 2011

Az Európai Unió a 2011-es tematikus évet az önkéntesség témájának szenteli. Az oldalon megtalálhatók a vonatkozó pályázatok, dokumentumok, valamint tájékoztatók az eseményekről és információs pontokról.

Igazságügyi információk

Oldalunkon tájékozódhat a cégnyilvántartást, céginformáció-szolgáltatás rendjét érintő kérdésekről, igazságügyi szakértőkkel, közvetítőkkel kapcsolatos információkról. Megismerheti a jogi szakvizsga rendszerét, a bírósági végrehajtói szakvizsga és végrehajtási ügyintézői vizsga feltételeit. Iránymutatást kaphat az anyakönyvi és névváltoztatási ügyekben, hagyatéki és kegyelmi ügyekben. Tájékozódhat a nemzetközi vonatkozású büntetőügyek intézéséről és európai uniós jogi ügyekről.

Közvetítők Adatbázisa

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján a közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, melynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján - a vitában nem érintett, harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett - a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

Igazságügyi Szolgálat

A KIMISZ központi, országos illetékességű szervezeti egység, amely a területi szervezeti egységként működő fővárosi és megyei igazságügyi szolgálatok szakmai irányító szerve.

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

Az intézet célja, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiknek különleges szakértelmet igénylő igazságügyi szakértőre van szükségük humánbiológiai (orvos, biológia, pszichológia, toxikológia, vegyész), műszaki (közlekedés, építész, ingatlanforgalom, informatika), közgazdasági (könyv, adó) és irásszakértői szakterületeken.

Igazságügyi Szakértők Adatbázisa

Ma Magyarországon a vonatkozó jogszabályok alapján igazságügyi szakértői tevékenységet döntő többségében az erre feljogosított – ebben a névjegyzékben szereplő – természetes személyek és gazdasági társaságok, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmények végezhetnek.

Céginformációs Szolgálat

A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (Céginformációs Szolgálat) jogszabályban meghatározott módon hozzájárul a cégnyilvánosság követelményének megvalósításához, azáltal, hogy kérelemre a közhiteles cégnyilvántartásban szereplő adatokról magyar, angol, német, francia nyelven, a cégiratokról pedig magyar nyelvű céginformációt nyújt.

Elektronikus beszámoló

A honlap az elektronikus beszámolók beküldési rendjét tartalmazza. A Céginformációs Szolgálat a honlapon keresztül biztosítja a közzététel és letétbe helyezés céljából megküldött beszámolókba való ingyenes betekintést. A honlapon a cég mérlege, eredménykimutatása, a kiegészítő melléklete, könyvvizsgálói jelentése, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat ismerhető meg. A honlap biztosítja a beszámoló mellett az elektronikus űrlap és a közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító igazolás megismerhetőségét is.

Ingyenes céginformáció

A honlapon INGYENESEN megismerhetők a megyei (fővárosi) cégbíróságokon vezetett cégjegyzékben szereplő adatok.

Jogharmonizációs Adatbázis

Az adatbázis tartalmazza - a notifikációs bejelentések, illetve a jogszabályokban szereplő jogharmonizációs klauzulák alapján - az egyes uniós jogi aktusok és az átültető/végrehajtó magyar jogszabályok közti jogharmonizációs relációkat (lezárt folyamatok), valamint a Jhr. előírásai alapján a tárcák által készített és egyeztetett végleges jogharmonizációs javaslatok alapján programozott jogharmonizációs célú jogalkotási folyamatok (nyitott folyamatok) adatait.

Nemzeti jelképek

Az oldalon nemzeti és történeti jelképeink egy helyen, albumszerűen megtalálhatók. Nemcsak a hivatalos, az Alkotmányunkban vagy egyéb jogszabályokban említett állami, nemzeti jelképeket vették számba, hanem beemeltek kevésbé hivatalos elemeket is; így kapott helyet a tárban Magyarország csaknem 2400 településének címere, és helyet kaptak leírásaik, a történelmi zászlók és ünnepeink is.

Jogszabálykereső

A hatályos magyar jogszabályok kereső felülete.

 

Európai Uniós Ügyek

Az alábbi oldalakon tájékozódhat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladatkörébe tartozó jogharmonizáció-koordinációs tevékenység részleteiről és folyamatáról, valamint elérheti a jogharmonizációs adatbázist, amely révén azonosíthatóak az egyes uniós jogi aktusok átültetését vagy végrehajtását szolgáló magyar jogszabályok. Ugyancsak áttekintést kaphat a Magyar Kormány részvételéről az Európai Unió Bírósága előtti eljárásokban, valamint megtalálja a Bíróság határozatainak elérhetőségeit. Az oldalról elérhetőek emellett az uniós jogi aktusok magyar nyelvű szövegei az EUR-Lex portál révén, valamint hozzáférés nyílik az igazságügyi tárca által gondozott, az uniós jogi aktusokban megjelenő kifejezéseket tartalmazó négynyelvű terminológiai adatbázishoz.

Nemzeti Jogszabálytár

A Nemzeti Jogszabálytár oldalán kereshet a jelenleg hatályos jogszabályok között, illetve az összes olyan jogszabály között is, melyek az elmúlt 20 évben hatályosak voltak.