Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyért Felelős Államtitkárság

Dr. Répássy Róbert

igazságügyért felelős államtitkár

Felelősségi területek

Igazságügy, Kodifikáció, Jogharmonizáció

Felelősségi területek

Igazságügy

A kormány az igazságügyi politika alakításának keretében felelős az igazságügyi tárgyú jogszabályok megalkotásáért. A kormányprogram és a jogalkotási tervben foglaltak alapján meghatározza a jogalkotás irányát. Figyelemmel kíséri az igazságszolgáltatást. Felügyeli és irányítja a cégnyilvántartást érintő céginformáció-szolgáltatás rendjét. Biztosítja a jogszabályok közérthetőségét és a jogszabályok egymással való összhangját (a kiszámíthatóság és a koherens szabályozás követelményét).

Kodifikáció

A kodifikáció a jogszabályok rendszerbe foglalása, szerves egységbe ötvözése, tágabb értelemben a jogalkotás folyamata. Eredményét törvénykönyvnek, kódexnek nevezik.

Jogharmonizáció

Jogharmonizáción az Európai Unió jogával összefüggésben azt a jogalkotási folyamatot értjük, amely lehetővé teszi, hogy a nemzeti jogszabályok megfeleljenek az uniós jog által támasztott követelményeknek. A jogharmonizációs munka folyamatával kapcsolatos kormányzati koordinációnak és ellenőrzésnek kiemelt szerepe van abban, hogy az uniós tagságból eredő feladatok teljesítése kellő időben, tartalmilag megfelelő módon és hatékony ellenőrzés mellett az egyéb, nem közvetlenül az uniós jogból fakadó jogalkotási feladatokkal összhangban történjen. A jogharmonizációs célú jogalkotásról a http://jogharmonizacio.gov.hu címen elérhető jogharmonizációs adatbázis nyújt áttekintő képet.