Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Dr. Navracsics Tibor

közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felelősségi területei

A területi közigazgatás a helyi, megyei, illetve regionális szinten működő államigazgatási és önkormányzati szerveket foglalja magában. Alapvető társadalmi igény, hogy a területi államigazgatás hatékonyan működjön, a bonyolult hatósági eljárások helyett a közigazgatás valódi szolgáltatás legyen, melynek középpontjában az állampolgárok és a vállalkozások állnak. A területi államigazgatás megteremtésének, az összefogottabb, költségtakarékosabb és hatékonyabb működésnek egyik hangsúlyos eleme a 2011. január 1-jével felálló fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakítása a területi államigazgatási szervek integrációjával egyetemben.

Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárság

A Kormány célja a jogalkotás egységességének megteremtése, a jogalkotás folyamatának figyelemmel kísérése, minőségi fejlesztése, valamint a jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosítása. Olyan jogszabályokra van szükség, amelyek alkotmányosak, egymással koherensek, kiszámíthatóak és megfelelnek a jogállamiság követelményének. Emellett törekedni kell az igazságszolgáltatás hatékonyságának megteremtésére is.

Igazságügyért Felelős Államtitkárság

A nemzetpolitika elsődleges célja, hogy minden határon túli magyar közvetlenül érezze a magyar állam támogatását. Ez nem csak a nagyobb külhoni magyar közösségekre, de a kisebb, szórvány és a diaszpóra közösségekre is vonatkozik elősegítve az identitáserősítést és a nyelvmegőrzést.

Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság