Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Dr. Navracsics Tibor

közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes

Közigazgatási Államtitkárság

Az államtitkárság vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja annak összehangolt működését. Előkészíti a minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, javaslatot tesz a minisztérium munkatervére és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaterv teljesítését. A közigazgatási államtitkár Dr. Biró Marcell.

Parlamenti Államtitkárság

Az államtitkárság ellátja a miniszter által számára meghatározott egyedi feladatokat, részt vesz minisztériumi álláspont kialakításában és képviseletében. A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket. A parlamenti államtitkár Dr. Rétvári Bence.

Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének szakmai irányítását, valamint előkészíti a közigazgatási hivatalok működésével kapcsolatos jogszabályokat. Feladatai közé tartozik az állampolgárokat sújtó bürokratikus eljárások és adminisztratív terhek mérséklése. Az államtitkárságot Dr. Szabó Erika vezeti.

Igazságügyért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság felelős a nemzetközi igazságügyi együttműködésért, az igazságügyi és magánjogi, valamint a közjogi jogalkotásért. Kiemelt feladata, hogy koordinálja az uniós elnökségre történő felkészülés minisztériumi feladatait és képviselje a minisztériumot az EU döntés-előkészítő fórumain, emellett képviselje a Kormányt az Európai Bíróság előtti eljárásokban. Az államtitkárságot Dr. Répássy Róbert vezeti.

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság összehangolja a Kormány nyilvános megszólalásait, ezáltal megvalósítva az egységes kormányzati kommunikációt. Ennek érdekében meghatározza annak fő irányait, jóváhagyja a minisztériumok sajtóban nyilatkozni jogosult személyeinek megszólalásait, sajtóközleményeit, valamint újságírói kérdésre adott válaszait. Az államtitkárságot Balatoni Monika vezeti.

Nemzetpolitikai Államtitkárság

Az államtitkárság összehangolja a magyar állami szervek és a határon túli magyarság szervezetei és képviselői közötti kapcsolattartást, továbbá figyelemmel kíséri a más közigazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetpolitikai műveletek végrehajtását. Az államtitkárság Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egység, melyet helyettes államtitkárként Répás Zsuzsanna vezet.