Honvédelmi Minisztérium, Védelempolitikáért és Védelmi Tervezésért Felelős Helyettes Államtitkárság

Siklósi Péter

védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár

Felelősségi területek

Honvédelem

Felelősségi területek

Védelempolitika, védelmi tervezés, nemzetközi együttműködés

A védelempolitika az ország védelmére irányuló, illetve szövetségi és európai uniós tagságunkhoz kapcsolódó kormányzati intézkedések, illetve azok elméleti megalapozására irányuló tevékenységek összessége, így magában foglalja a haderő fejlesztésének alapvető irányait és jövőbeni alkalmazását, illetve az egész védelmi szektor működtetését meghatározó politikákat. A védelmi tervezés a védelempolitika által meghatározott elvi döntések átültetését, értelmezését jelenti a haderő fejlesztésének kontextusában, amennyiben a célok eléréséhez szükséges képességek meghatározására és a rendelkezésre álló erőforrások ezeknek megfelelő közép- és hosszútávú tervezésére irányul. A szakterület részét képezi még a mindezen célokat elősegítő, kétoldalú és multilaterális nemzetközi kapcsolattartás és katonadiplomáciai tevékenység irányítása, illetve a fegyverzetellenőrzéssel és non-proliferációval kapcsolatos nemzetközi együttműködés szakmai irányítása.