Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Soltész Miklós

szociális és családügyért felelős államtitkár

Felelősségi területek

Szociális ügyek, Családügyek

Szociális ügyek

Szociális ügyek alatt a szociális szolgáltatásokkal és ellátásokkal kapcsolatos kérdéseket értjük. A szociális szolgáltatások körébe tartoznak az átmenetileg vagy tartósan nehéz élethelyzetbe került embereknek nyújtott szociális ellátások, valamint az önálló életvitelre nem képes emberek számára kialakított szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások. A Kormány a szociálisan rászorult személyek egészségügyi kiadásainak csökkentése érdekében biztosítja a közgyógyellátást, míg a közüzemi díjtartozások miatt kialakult krízishelyzetben adósságkezelési szolgáltatást vehetnek igénybe.

Családügyek

A családnak, mint a társadalom alapegységének sokoldalú támogatása, a családi élet biztonságának és a gyermekvállalás feltételeinek javítása a magyar állam egyik legfontosabb feladata. Ennek egyik legfontosabb eszköze a családnak nyújtott támogatások, amelyek – jövedelmi helyzettől függetlenül – a gyermeket nevelő szülőt, szülőket illetik meg. Az államnak ezen felül alkotmányos kötelezettsége a gyermekek védelme, és fejlődésük elősegítése azokban az esetekben is, amikor a hagyományos családi nevelés lehetősége nem áll fenn.

Esélyegyenlőség – Esélyteremtés

A foglalkozási rehabilitációval, a gyermekek és az ifjúság védelmével, a szociál- és nyugdíjpolitikával, az idősüggyel, az önkéntességgel, valamint a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása keretében különösen a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos célkitűzések megvalósítása.