Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Dr. Hoffmann Rózsa

köznevelésért felelős államtitkár

Felelősségi területek

Oktatás, Közoktatás, Tudománypolitika

Felelősségi területek

Oktatás

Az oktatásnak és a nevelésnek kiemelt feladata van a társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítésében, a szolidaritás megerősítésében. A tisztes munka, a tudás és a műveltség érték, ezért az oktatási rendszer elsődleges feladata az, hogy a tudás és műveltség megszerzésére, a tehetség kibontakoztatására mindenki számára lehetőséget biztosítson.

Köznevelés

A köznevelés célja, hogy egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosítson minden gyermek részére, valamint megakadályozza a társadalmi leszakadást és elősegítse a tehetséggondozást. A köznevelés középpontjában a gyermek, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak.

Tudománypolitika

A tudománypolitika a tudomány finanszírozását, a tudományos kutatások és azok által létrehozott technológiák szabályozását foglalja magában. Meghatározza a hazai tudományos kutatás és fejlesztés irányait és prioritásait. A tudománypolitika fontos részét képezi a tudományos ösztöndíjak rendszerének koordinálása, melynek célja a magyar tudósok, kutatók tudásának szélesítése, a kutatói utánpótlás biztosítása, a kutatás-fejlesztés hatékonyságának növelése; valamint a tudomány népszerűsítése és képviselete belföldön és külföldön egyaránt.