Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárság

Halász János

kultúráért felelős államtitkár

Kultúra

A kultúra magában foglalja egy adott társadalom mindazon ismereteit, értékeit, normáit, melyek a közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják. A kormány a kultúrpolitika keretében gondoskodik új kulturális értékek létrehozásáról, a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásáról. Meghatározza és megszervezi hazánk nemzetközi kulturális kapcsolatait, a magyar kultúra külföldi terjesztését, elősegíti más népek, nemzetek kultúrájának magyarországi megismertetését és támogatja a határon túl élő magyarok kultúráját.

Közművelődés

A közművelődés a reformkor óta a társadalmi haladás és a nemzet felemelkedésének szolgálatában áll. A közművelődés kormányzati eszközökkel történő támogatása biztosítja, hogy Magyarország korszerű és a 21. század kihívásainak megfelelő műveltségi szinttel rendelkezzen.

Közgyűjtemények

A közgyűjtemények évszázadok óta kulcsszerepet játszanak a nemzeti kulturális identitás megőrzésében, a nemzeti hagyományok átörökítésében és kiemelt felelősségük van a kulturális sokféleség fenntartásában és bemutatásában. A közgyűjteményekben őrzött műtárgyak - és legtöbb esetben a múzeumok épületei is - a nemzeti kulturális közvagyon részét képezik, annak elidegeníthetetlen részei. Ennek megőrzése és gyarapítása a mindenkori kormány alapvető kötelessége és felelőssége a jelen és jövő nemzedékek, saját polgárai és az egyetemes emberi közösség egésze előtt. Ebből a kötelezettségből fakad a gyűjtemények épségben való megőrzésének, gyarapításának, tudományos feldolgozásának és publikálásának a kötelezettsége csakúgy, mint az, hogy az azokban őrzött értékeket minél szélesebb közönség számára hozzáférhetővé tegye és bemutassa.

Kulturális örökség

A kulturális örökség egy nemzet múltjából megőrzött és következő generációinak átadandó szellemi hagyományok összessége. Ennek a múltból fennmaradt örökségnek számos összetevője egyedi és megismételhetetlen, ezért a kulturális kormányzat kiemelt feladata ezek megőrzése.

Művészetek

A nemzet kulturális önismeretének kiapadhatatlan forrása a művészetek sokszínű és értékekben gazdag világa. A tárca fontos feladata a kortárs művészetek – a színház, a zene, a tánc, a képzőművészet, az iparművészet, a fotóművészet, a filmművészet, az irodalom és a könyvkiadás – támogatása.