Belügyminisztérium, Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság

Dr. Szaló Péter

területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár

Területrendezés, településügy

A területrendezés a területfelhasználás rendjének és területhasználat szabályainak megállapítása. A területrendezési tervek elkészítésénél meg kell határozni a műszaki-fizikai rendszereket és figyelemmel kell lenni arra, hogy a terv térszerkezeti és szabályozási elemei illeszkedjenek a nemzetközi együttműködésekben meghatározott térszerkezeti elemek és területrendezési szabályok közé.

Építésügy

Az építésügy fogalma felöleli azokat a tevékenységeket, amelyek közvetlenül hozzájárulnak az épített környezet alakításához, védelméhez. Az építésügy fogalma alá tartozik például a területrendezés, településtervezés, de az építmények kivitelezése és az örökségvédelem is. Az építésügy központi irányítása – a településrendezés tekintetében az arra vonatkozó országos szabályok és közérdekű követelmények megállapítása –, összehangolása és ellenőrzése az állam feladata.

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMR)

Az Építésügyi monitoring rendszer a területfelhasználási egységek és az építmények tervezett és tényleges adatait és azok változásait megfigyelő, követő, elemző és nyilvántartó térinformatikai rendszer.

Településfejlesztés

A településfejlesztés a település egészére kiterjedő olyan társadalmi-gazdasági és környezetalakítási tevékenység, amelynek célja a lakosság életszínvonalának, ellátási és környezeti viszonyának javítása, valamint a fenntartható településfejlődés biztosítása. A fejlesztési tervek elkészítése- a településen élők, illetve érintett szakemberek bevonásával az önkormányzat feladata.

Országos Főépítészi Iroda

Feladata a magyar építészet színvonalának magas szinten tartása, az általános vizuális kultúra javítása; az építészeti tevékenység támogatása, elismertségének növelése a közéletben, a közgondolkodásban. Célja az építészeti értékek és hagyományok megőrzése, a korszerű műszaki és szervezési megoldások elterjesztése. Az Európai Uniós szakbizottságokban képviseli az építészek és az építési ágazat szakmai érdekeit.

Örökségvédelem

Gondoskodik a régészeti lelőhelyek, a műemlékek és a műemléki területek védetté nyilvánításának előkészítéséről. Ellátja a szakmai irányítói feladatokat a műemlékvédelem és a régészeti örökségvédelem területén. Stratégiai dokumentumokat, jogszabályokat készít elő és véleményez, közreműködik a módosításukban. Szakmai testületeket működtet (Ásatási Bizottság, Műemléki Tanácsadó Testület). Nemzetközi szakmai kapcsolatokat és együttműködési programokat gondoz.