Belügyminisztérium, Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság

dr. Magyariné dr. Nagy Edit

szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár

Rendőrség

A Rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulónak. A rendőrség feladata a közbiztonság és a közrend védelme, valamint az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése és az államhatár rendjének fenntartása.

Nemzetbiztonság

A nemzetbiztonság egy adott állam szuverenitásának és alkotmányos rendjének biztonságát jelenti. Komplex kategória, amely nemcsak a katonai, de a politikai, gazdasági társadalmi, emberjogi, környezeti és informatikai biztonságot is magában foglalja, szorosan összefügg az adott állam szűkebb és tágabb környezete, valamint szövetségesei biztonságával.

Állampolgárság

Az állampolgárság egy konkrét, szuverén állam és egy természetes személy közötti sajátos jogi kapcsolat, melyből mind a személy, mind az állam számára jogok, jogosultságok, illetve kötelezettségek erednek. A magyar állampolgárságra vonatkozó jogszabályok meghatározzák azt, hogy ki tekinthető magyar állampolgárnak, milyen feltételekkel szerezhető meg, illetve szüntethető meg a magyar állampolgárság, valamint az állampolgársági eljárás szabályait. (Az állampolgárságból eredő jogokat és kötelezettségeket az Alkotmány és más jogszabályok állapítják meg.)

Bevándorlás

A külföldiek huzamos tartózkodás, illetve letelepedés céljából a Magyar Köztársaság terültére történő beutazásának és tartózkodásának folyamata. A bevándorlásnak két típusát különböztetjük meg: az egyik a legális bevándorlás, mely alatt a beutazási és tartózkodási szabályoknak megfelelő vándorlást értjük; a másik az illegális bevándorlás, a beutazási feltételek megsértésével, vagy annak hiányában történő beutazást jelenti.

Menekültügy

Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalt, és a Magyar Alkotmányban nevesített kötelezettsége, hogy nemzetközi védelmet biztosítson az erre rászoruló külföldiek részére. A Magyar Köztársaság a menedékjogi törvényben meghatározott feltételek szerint menedékjogot nyújt azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban, illetve a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetőleg politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy üldöztetéstől való félelmük megalapozott.