A Belügyminisztérium szervezésében 2014. május 12. és 23. között harmadik alkalommal került sor az „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése” című ÁROP projekt keretében megrendezett Regionális konferenciasorozatra.

A BM Önkormányzati Koordinációs Irodája nyitóelőadásában bemutatta a kiemelt projekt keretében 2014. áprilisban elkészült hatásvizsgálati tanulmányt, amelynek célja annak vizsgálata volt, hogy a nemzetközi szerződésekben vállalt, egyes országos szintű kötelezettségek teljesítése érdekében hozott kormányzati intézkedéseknek milyen érzékelhető hatásai jelentkeztek. A tanulmány teljes terjedelmében elérhető és letölthető a BM ÖKI honlapján (http://www.bm-oki.hu/Article/DisplayArticleItem?articleID=117).

Az önkormányzatok képviselői részletes előadást hallhattak a Miniszterelnökség képviselőjétől az európai uniós támogatási intézményrendszer változásairól, a 2014-2020-as fejlesztési ciklus önkormányzatokat érintő lehetőségeiről. Emellett a résztvevők megismerhették a derogációval érintett ivóvizes és szennyvizes projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatokat és a jövőbeni fejlesztési lehetőségeket. A rendezvényen a konferencia vendégei választ kaptak több, az önkormányzati projektek megvalósítása kapcsán tipikusan felmerült pénzügyi kérdésre (EU Önerő Alap támogatás, ÁFA probléma, vagyonátadás), valamint bővebb felvilágosításban részesültek az önkormányzati beruházások során tapasztalt nehézségek kezelési lehetőségeiről (tulajdonosi hozzájárulás, szolgalmi jog). A résztvevők zárásként tájékoztatást kaptak az információbiztonsági szabályozás önkormányzatokra gyakorolt hatásairól.

A konferenciasorozat keretében lehetőség nyílt egyéni konzultációkra is, amely alkalmával a jelentkezők a projektjükkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre kaphattak választ, több témát érintően.

A rendezvény a Belügyminisztérium szervezésében, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint a HM EI Zrt. közreműködésével valósult meg.

A konferenciáról készült beszámoló a következő linken érhető el:

http://bm-oki.hu/Article/DisplayArticleItem?articleID=120

Az előadások anyagai letölthetők:

http://bm-oki.hu/Article/DisplayArticleItem?articleID=119

(BM Önkormányzati Koordinációs Iroda)