Belügyminisztérium

Dr. Pintér Sándor

belügyminiszter

A Belügyminisztérium felelősségi területei

Az önkormányzatok feladata nagyon széleskörű. A tűzoltástól kezdve az utcák tisztán tartásán át a közoktatással vagy a helyi tömegközlekedés megszervezésével kapcsolatos teendők ellátásáig szinte minden az önkormányzatok feladatkörébe tartozik. A Kormánynak ezért kiemelt feladata, hogy ezen közfeladatok ellátásához szükséges jogszabályi illetve anyagi hátteret biztosítsa.
A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy, a közbiztonság része, amely egy integrált irányítási rendben valósul meg. Ennek keretében a Kormány feladata, hogy minden intézkedést megtegyen a katasztrófa kialakulásának megelőzésért, közvetlen veszélyek elhárításáért, az azt előidéző okok megszüntetéséért. Katasztrófa bekövetkezte esetén a mentés végrehajtását, a katasztrófa károsító hatásainak csökkentését, illetve a lakosság élet- és anyagi javainak védelme, valamint az újjáépítés feltételeinek megteremtése az elsődleges cél.

Önkormányzati Államtitkárság

Az állampolgárság egy konkrét, szuverén állam és egy természetes személy közötti sajátos jogi kapcsolat, melyből mind a személy, mind az állam számára jogok, jogosultságok, illetve kötelezettségek erednek. A magyar állampolgárságra vonatkozó jogszabályok meghatározzák azt, hogy ki tekinthető magyar állampolgárnak, milyen feltételekkel szerezhető meg, illetve szüntethető meg a magyar állampolgárság, valamint az állampolgársági eljárás szabályait. (Az állampolgárságból eredő jogokat és kötelezettségeket az Alkotmány és más jogszabályok állapítják meg.)
A nemzetbiztonság egy adott állam szuverenitásának és alkotmányos rendjének biztonságát jelenti. Összetett kategória, amely a katonai, a politikai, a gazdasági a társadalmi, az emberjogi, a környezeti és az informatikai biztonságot is magában foglalja,és szorosan összefügg az adott állam szűkebb és tágabb környezete, valamint szövetségesei biztonságával.
Az elmúlt években drasztikusan romlott a közbiztonság hazánkban. A Kormány célja egy olyan rendszer kialakítása, ahol egyetlen bűncselekmény sem marad következmények nélkül és mindenkinek felelősséget kell vállalnia tetteiért. A Kormány feladata, hogy megteremtse ennek magvalósításához szükséges jogszabályi hátteret, másrészt biztosítsa a szabályok betartatásához szükséges feltételeket például oly módon, hogy több rendőr vigyáz a rendre az utcákon.

Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság

A Belügyminisztérium az alábbi tárgyú nemzetközi szerződések megkötését koordinálja: rendészeti együttműködés, a határforgalom ellenőrzés, határátkelőhely létesítés, az államhatár rendje és az államhatár megjelölése,önkormányzati együttműködés, katasztrófavédelmi együttműködés, idegenrendészet, menekültügy, valamint a terrorizmus elleni fellépés.

Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság

Az építésügy fogalma felöleli azokat a tevékenységeket, amelyek közvetlenül járulnak hozzá épített környezetünk alakításához, védelméhez. Az építésügy fogalma alá tartozik például a területrendezés, településtervezés, de az építmények kivitelezése is. A Kormány ennek keretében felügyeli az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítását, valamint meghatározza az építészeti örökség védelmére vonatkozó követelményeket.

A területrendezés a területfelhasználás rendjének és területhasználat szabályainak megállapítása. Ennek keretében a Kormány megszabja a területrendezés szakmai követelményeit, valamint ellenőrzi azok végrehajtását. Ehhez elengedhetetlen feltétel a megfelelő jogszabályi háttér kialakítása, a nemzetközi egyezményekkel való összehangolás, illetve a hatósági szervek munkájának összehangolása is.

Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság