Belügyminisztérium

Dr. Pintér Sándor

belügyminiszter

Közigazgatási Államtitkárság

A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja annak összehangolt működését. Előkészíti a minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, javaslatot tesz a minisztérium munkatervére és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaterv teljesítését. A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára dr. Felkai László.

Parlamenti Államtitkárság

A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Dr. Kontrát Károly.

Önkormányzati Államtitkárság

Az Önkormányzati Államtitkárság irányítja a közigazgatási és önkormányzati reform tárcaszintű feladatainak végrehajtását.Közreműködik az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő kormányzati feladataiban és részt vesz azok végrehajtásban. Az önkormányzati államtitkárságot Tállai András vezeti.

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság felelős a Kormány közfoglalkoztatás-politikai koncepció kidolgozásáért, ellátja a közfoglalkoztatás-politikai koordinációs feladatokat, gondoskodik a közfoglalkoztatási koncepció végrehajtásáról, meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, felelősségi körben irányítja a munkaügyi központok és kirendeltségek közfoglalkoztatási feladatainak ellátását. A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság vezetője Dr. Hoffmann Imre.

Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság

Szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár gondoskodik a minisztérium hatáskörébe tartozó jogszabályok kodifikációjáról,valamint a miniszteri rendeletek kihirdetésre és az állami irányítás miniszter által kiadott jogi eszközeinek közzétételre való megküldéséről. A Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárságot dr. Magyariné dr. Nagy Edit vezeti.

Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság

A helyettes államtitkárság előkészíti a minisztérium nemzetközi tevékenységére vonatkozó irányelveket, továbbá koordinálja Magyarországnak a 2011-es európai uniós elnökségre történő felkészülését. A helyettes államtitkárságot dr. Berta Krisztina vezeti.

Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság

A helyettes államtitkárság felelős a településfejlesztési szakmai követelmények meghatározásáért, elemzi a településfejlesztési folyamatokat, és biztosítja a javaslatok kidolgozását, és gondoskodik a vonatkozó döntések végrehajtásáról és felelősségi körében irányítja a jogszabályok végrehajtását. Az államtitkárság vezetője dr. Szaló Péter.

Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkárság

Az államtitkárság fő feladata, hogy a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek gazdálkodási, informatikai tevékenységét koordinálja és összehangolja, illetve, hogy meghatározza az ágazat fejlesztési irányait, és segítse azok végrehajtását. A Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkárságot dr. Tóth László helyettes államtitkár vezeti.