A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozatot a Kormány 2011. augusztus 31-i ülésén fogadta el. A határozat kijelöli az egyszerűsítendő eljárásokat és az egyszerűsítésért felelős minisztériumokat. A Program 228, a lakosságot érintő hatósági eljárás egyszerűsítését tűzi ki célul – és egyben határozza meg feladatul az érintett tárcák számára.

Az Egyszerűsítési Program végrehajtásával az ügyfeleket érintő adminisztratív terhek 25 százalékos csökkentése, s ezáltal az ügyfelek elégedettségének növelése valósul meg. A megfogalmazott cél egyik eszközeként az egyes jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése szolgál.

Az elmúlt 25 év alatt nem fordult elő, hogy átfogó, egységes és rendszerezett formában áttekintésre került volna a közigazgatási eljárások nagy része. E hiányosság pótlásával a Program járulékos haszna, hogy egységes formában, könnyen kezelhetően elkészülnek az eljárások folyamatábrái, s így könnyebb lesz mind azok kezelése, mind pedig a jövőbeni átalakításaik megtervezése és hatásaik megítélése.

A Program végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásához a Közigazgatási és Igazságyi  Minisztérium KIM és az NFÜ EU-fejlesztési forrásokat biztosít a külön e célra elkülönített ÚSZT ÁROP-1.2.6/A kódszámú, Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése könnyített elbírálású támogatás formájában.

Az NGM az Egyszerűsítési Programban meghatározott 8 eljáráscsoportban érintett, ahol összesen 41 eljárás egyszerűsítéséért felelős:

A Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) felelősségi körébe tartozó eljárások egyszerűsítését részben jelen projekttel kívánjuk megvalósítani.

  • család, gyermek (2 db eljárás),
  • munkavállalás, munkanélküli ellátás (10 db eljárás),
  • adózás (20 db eljárás),
  • közoktatás, felsőoktatás (2 db eljárás),
  • ingatlannal kapcsolatos ügyek (4 db eljárás),
  • okmányok, hatósági igazolások (1 db eljárás),
  • Egészségbiztosítási ellátások (1 db eljárás),
  • halálozás, öröklés (1 db eljárás).

A fejlesztési források igénybevételéhez  az NGM „Egyszerűsítési Program NGM feladatok megvalósítása” 27 eljárás átalakítását célzó pályázatátaz NFÜ támogatásra érdemesnek találta. A pályázat célcsoportja az eljárásokban résztvevő, a közigazgatási szolgáltatásokat igénybe vevő lakossági ügyfelek csoportja, a pályázat célja a célcsoportra háruló adminisztratív terhek nagyságának 25%-kal való csökkentése. A projekt megvalósításával az állampolgárok számára érzékelhető változást kívánunk elérni az ügyintézés során, úgy, hogy a közigazgatásra háruló leterheltség lehetőség szerint ne növekedjen.

A projektet munkacsoport alapú munkaszervezéssel valósítjuk meg, amelybe az illetékes minisztériumi szakfőosztályok mellett háttérintézmények munkatársait is bevonjuk. A projekt során a KIM Közigazgatási Stratégiáért Felelős Helyettes Államtitkársága  által kidolgozott alapdokumentum és javaslattételi dokumentum sablonok kitöltését végezzük el valamennyi eljárásra vonatkozóan, majd ehhez kapcsolódva javaslatot teszünk a kapcsolódó jogszabályok módosítására is. Az eljárásban részt vevő ügyintézők számára elektronikus formátumú ügyintézési segédletet, az ügyfelek számára pedig ügyleírásokat biztosítunk.

A Kormány 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozata a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkárság)