Mit nevezünk közvetlen demokráciának és melyek az intézményei?

A képviseleti vagy közvetett demokráciával szemben (ahol az emberek az általuk választott képviselők révén alkotják a törvényeket) a közvetlen demokrácia azt jelenti, hogy az állampolgárok személyesen vesznek részt a törvényhozásban, a közügyek eldöntésében. A közvetlen demokrácia hagyományai a történelmi múltban gyökereznek, már az ókori görög államokban felbukkan az intézmény, és napjaink modern polgári államaiban is szerepet kap. Ma a népszuverenitás gyakorlásának fő formája a képviseleti demokrácia intézményrendszere, a közvetlen demokrácia intézményei csak kiegészítik - így van ez Magyarországon is.

Mi a népszavazás?

A népszavazás (más néven referendum) a közvetlen demokrácia gyakorlásának egyik eszköze. Ennek révén a választópolgárok az országgyűlési, illetve a helyi önkormányzati választások közt is kifejezhetik akaratukat, véleményt nyilváníthatnak bizonyos kérdésekben. A népszavazás lehet helyi, illetve országos.

Milyen fajtái vannak az országos népszavazásnak?

Az országos népszavazást a köztársasági elnök, a Kormány, az országgyűlési képviselők egyharmada vagy 100.000 választópolgár kezdeményezésére az országgyűlés rendelhet el. Az ilyen népszavazás döntéshozatal vagy vélemény-nyilvánítás céljából tartható. 200.000 választópolgár kezdeményezésére az országgyűlés köteles elrendelni az ügydöntő (azaz az országgyűlésre nézve kötelező erejű) népszavazást. Ezzel szemben a véleménynyilvánító népszavazás nem köti jogilag az országgyűlést (azaz nem köteles törvényben is megjeleníteni a népszavazás által javasolt többségi véleményt), politikai jelentősége van.

Mi a helyi népszavazás?

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés is az önkormányzás kivételes módja a helyi társadalmak életét alapvetően befolyásoló kérdések esetén. Az önkormányzat képviselő testületének kötelező helyi népszavazást kiírni, ha például a települést másik megyéhez akarják átcsatolni, illetve új község alakítását tervezik.

Mit nevezünk népi kezdeményezésnek?

A népi kezdeményezést el kell határolni a népszavazástól. A népi kezdeményezés alkalmas arra, hogy az állampolgárok javaslatukkal a képviseleti szervhez forduljanak és tőle várják a döntést. Tehát a közvetlen demokrácia ezen eszköze nem döntésre, vagy véleménynyilvánításra szolgál, hanem egy kérdés fölvetésére. A népi kezdeményezés is lehet országos vagy helyi szintű. Országos népi kezdeményezést legalább 50.000 választópolgár nyújthat be. Az országos népi kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az országgyűlés köteles megtárgyalni. A helyi népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati választáson választásra jogosult. Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.